Mierniki gazów toksycznych i wybuchowych

Mierniki wielogazowe.